Future proof for cure and care

 
 

 

 

 

Download here the press report and the brochure.

In het kader van het Interregprogramma Euregio Maas-Rijn werden de resultaten van het grootschalig grensoverschrijdend zorgproject “future proof for cure and care” op 2 december 2014 voorgesteld tijdens het slotevent in het Nederlands-Limburgse provinciehuis. Dit project sluit aan bij de toenemende tendens inzake grensoverschrijdende zorg waarbij patiënten steeds vaker zorg over de landsgrenzen heen zoeken. Het grensoverschrijdende patiëntenverkeer wordt echter nog te vaak belemmerd door een gebrekkige kennis van het zorgaanbod en het zorgsysteem aan de andere zijde van de grens. Een betere communicatie tussen patiënt en zorgverlener en samenwerking tussen de grensoverschrijdende zorgverstrekkers dient hieraan te verhelpen.

Ook op het vlak van grensoverschrijdende jobmobiliteit bestaan nog, tengevolge van onvoldoende afstemming, knelpunten tussen de partnerregio’s van de Euregio Maas-Rijn. Met het EMR-project zijn er stappen gezet in een Euregionale arbeidsmarktwerking voor zorgberoepen. De projectpartners hebben samengewerkt om de instroom, doorstroom en retentie van werknemers in de zorgsector te stimuleren. Tevens is er gewerkt aan levenslang leren, masterclasses en de promotie van het zorgberoep.

Tot slot enkele kerngegevens over het project:

  • 27 partners uit de regio’s Belgisch-Limburg, Vlaams-Brabant, Nederlands-Limburg, regio Aken, Luik en de Duitstalige Gemeenschap
  • Lead Partner is de POM Limburg
  • Looptijd van 1 september 2011 tot en met 31 december 2014
  • De totale projectkost bedraagt € 3 705 992,26 waarvan de helft door Europa gesubsidieerd wordt. De provincie Limburg ondersteunt de Limburgse partners aan de hand van een provinciale
    cofinanciering ten bedrage van € 231.665,25

 

Partners België

Provincie Limburg:

                             

 

                             

 

                               

 

 

Provincie Vlaams-Brabant:

 

 

Provincie Luik (Provincie de Liège):

                             

 

                   

 

 

Duitstalige Gemeenschap (Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens):

                            

                  

Partners Nederland

              

 

                             

Partner Deutschland

                   

 

                              

 

                   

   

Projectomschrijving en resultaten

De hoofddoelstelling van het project is het realiseren van Euregionale arbeidsmarktwerking en competentiecampus voor levenslang leren in het kader van zorgopleidingen, gebruik makend en verbeteren van de bestaande structuren maar in een overkoepelend platform. Een incubator voor future skills binnen de zorgfuncties. Dit moet leiden tot een goede arbeidsmarktwerking door te kunnen steunen op een positief imago van de zorgsector.

Download hier de volledige projectomschrijving.

Download hier de resultaten:

 

   

Description du projet et résultats

Les objectifs principaux de ce projet sont de réaliser une vue d’ensemble eurégionale du marché du travail et de créer un campus de compétences inter-régions, c'est-à-dire une plate-forme globale s’appuyant sur les structures existantes. Il vise aussi à promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie et donner une image positive de ce secteur, en vue d’une régulation efficace de ce marché du travail.

Consultez ici la description totale du projet

Consultez ici les résultats: 

 

 

Beschreibung des Projektes und Ergebnisse

Ziel ist ein euregionaler Arbeitsmarkt und Kompetenzcampus für ein lebenslanges Lernen im Rahmen von Aus- & Weiterbildung im Pflegebereich. Dies erfolgt unter Verwendung der bestehenden Strukturen, allerdings mit Unterstützung einer übergreifenden Plattform. Das Projekt dient als Inkubator für nachhaltige Qualifikationen in den Pflegeberufen. Dies hat positive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, da man sich dann auf ein positives Image des Pflegesektors stützen kann.

Sehen Sie hier die vollständige Projektbeschreibung

Sehen Sie hier die Ergebnisse: 

 

   

Outcome

- Zero-based measurement, action 1

- Salmon model and flyer, action 4 

- List of existing masterclasses, action 5

- Seminar employer branding 10/10/2013 (film), action 6 

Events and pictures