Stagementorschap woonzorgcentra

Onder impuls van de Limburgovereenkomst zijn er de afgelopen jaren een groot aantal rustoordbedden bijkomend gerealiseerd in Limburg. Bovendien zijn tal van woonzorgcentra momenteel nog bezig met nieuw- en verbouwprojecten of hebben ze plannen in die richting. De uitbreiding van het aantal woongelegenheden in de woonzorgcentra betekent uiteraard ook dat er meer verpleegkundigen nodig zijn. Voor woonzorgcentra is het echter niet altijd evident om hiervoor de geschikte kandidaten te vinden. Door stagiairs verpleegkunde op een professionele manier te begeleiden, willen we hen enthousiasmeren om ook na hun opleiding aan de slag te gaan in de woonzorgcentra.

Begin september 2011 is er binnen POM Limburg een werkgroep opgericht genaamd ‘Limburgs Platform Woonzorgcentra & Onderwijs’ ter ondersteuning van stages voor zorgopleidingen in de Limburgse woonzorgcentra. Al snel bleek dat de woonzorgcentra vragende partij waren voor een aangepaste opleiding voor de stagebegeleiders. In samenwerking met de PHL en de KHLim werd besloten om die opleiding op maat van woonzorgcentra te organiseren, in aanvulling op de bestaande opleiding stagementor verpleegkunde die al sedert enkele jaren op initiatief van de Projectgroep Stagementoraat Limburg wordt georganiseerd en waar vooral ziekenhuizen aan deelnemen. De opgebouwde expertise laat deze 3 instellingen toe nu ook aanvullend een degelijke opleiding aan te bieden op maat van zorgkundigen

In het kader van het charter werd een begeleidingstraject voor Limburgse woonzorgcentra opgestart. POM-ERSV Limburg biedt de woonzorgcentra 3 thematische werkateliers aan waarin — onder begeleiding van erkende consultants — praktische handvaten worden aangereikt om vanuit het beleidsniveau stagiairs verpleegkunde professioneler te begeleiden.

Info werkateliers

POM Limburg startte met een opleiding op maat van stagementoren in de Limburgse woonzorgcentra. Deze opleiding is conform de inhoud van de reguliere opleiding maar wordt geografisch opgedeeld in de 5 Limburgse streken. Op 5 juni 2012 startte de opleiding voor de Noord-Limburgse woonzorgcentra. In september startte de opleiding in Zuid-Limburg, in oktober in het Maasland, in november in West-Limburg en in januari 2013 tenslotte in Midden-Limburg. Op vraag van de woonzorgcentra wordt de 35-uren durende opleiding (4,5 dagen) gespreid over een langere periode, nl. 7 à 8 maanden. De mentoren worden opgeleid voor de begeleiding van stagiairs uit de opleidingen Bachelor Verpleegkunde en HBO5 verpleegkunde. Vanaf september 2013 is deze opleiding ook toegankelijk voor paramedici

Vanaf het schooljaar 2013-2014 boden we dezelfde mentoropleiding ook aan voor zorgkundigen.

Voor foto's van de slotdagen van de mentoropleiding 2012-2013, klik hier.

Benieuwd naar foto's van de mentoropleiding 2013-2014? Klik hier. Voor de zorgkundigen? Klik hier.

Stagementor voor verpleegkundigen & paramedici / zorgkundigen 2015-2016

Stagementor voor verpleegkundigen & paramedici 

Noord-Limburg: Startdag 22 september  2015 - Inschrijven via: http://www.pxl.be/Pub/Home/Agenda/Congress-Agenda/Opleiding-Stagementor---Regio-Noord.html?filter=208

Midden Limburg – Reeks 1: Startdag 29 september 2015 - Inschrijven via:  http://app.pxl.be/forms/congress/artikel.asp?sleutel=1659

Zuid Limburg: Startdag 26 januari 2016 - Inschrijven via:  http://app.pxl.be/forms/congress/artikel.asp?sleutel=1661

Midden Limburg - Reeks 2: Startdag 23 februari 2016 - Inschrijven via: http://www.pxl.be/Pub/Home/Agenda/Congress-Agenda/Opleiding-stagementor-verpleegkundigenparamedici---Midden-Limburg---Reeks-2.html?filter=208 

 

Stagementor voor zorgkundigen 

Midden Limburg – Reeks 1: Startdag 6 oktober 2015 – Inschrijven via: http://app.pxl.be/forms/congress/artikel.asp?sleutel=1660

Midden Limburg - Reeks 2: Startdag:  19 januari 2016 – Inschrijven vanaf midden november via: http://www.pxl.be/Pub/Home/Agenda/Congress-Agenda/Opleiding-stagementor-Zorgkundigen-Reeks-2.html?filter=208