Stagementorschap thuiszorgdiensten

Concreet zal in oktober 2012 n.a.v. de ‘Dag van de Verzorgende’ in elke Limburgse streek een ééndaagse opleiding worden georganiseerd waarbij zoveel mogelijk stagebegeleiders bereikt worden uit de verschillende thuiszorgdiensten actief in Limburg. Ook die dag zal nadien vervolg krijgen op basis van de mogelijkheden die haalbaar zijn voor de thuiszorgdiensten. Naast de woonzorgcentra hebben immers ook de thuiszorgdiensten een grote nood aan verzorgend personeel. Door het aanbieden van kwalitatieve stageplaatsen met een gedegen begeleiding van een mentor, willen we studenten ook laten kennismaken met deze tak van de zorgverlening in de hoop dat ze overtuigd geraken om in de thuiszorg aan de slag te gaan. Op die manier kunnen op termijn meer mensen langer thuis verzorgd worden, wat in overeenstemming is met het Vlaamse woonzorgdecreet.

Bekijk hier de brochure stagementoropleiding verzorgenden thuiszorgdiensten (2012)

Bekijk hier de brochure stagementoropleiding verzorgende thuiszorgdiensten (2013) 

Bekijk hier de foto's van de mentoropleiding thuiszorg in het kader van de Dag van de Verzorgende, 2012. 

 Bekijk hier de foto's van de mentoropleiding thuiszorg in het kader van de Dag van de Verzorgende, 2013.